Międzynarodowe certyfikowane kursy i szkolenia

Nasza firma prowadzi Międzynarodowe Kursy i Szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy certyfikowane i prowadzone według programu International First Aid Certification Centre, Newark, USA. Wszystkie programy kursów i szkoleń pozostają w zgodności z ogólnoświatowymi wytycznymi Internationl Liaison Committee on Resuscitation [ILCOR], wytycznymi International Trauma Life Support [ITLS] oraz European Resuscitation Council [ERC].


Kursy i szkolenia prowadzone są metodą nauczania "STEP BY STEP". Jest to jedna z najlepszych metod do nauczania umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor przechodzi do nauczania kolejnego elementu dopiero, jeśli jest przekonany, że element aktualnie nauczany został przez uczestnika opanowany.


Liczba osób w grupie: 6 - 12 w zależności od rodzaju kursu/szkolenia.
Każdy uczestnik kursu i szkolenia otrzymuje międzynarodowe certyfikaty potwierdzające zakończenie kursu/szkolenia, wydawane w formie ozdobnego dyplomu oraz plastikowej kraty (w języku angielskim). Certyfikat ważny jest 2 lata.

KURS CZYNNOŚCI RATOWNICZYCH W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA WOBEC OSÓB DOROSŁYCH, DZIECI I NIEMOWLĄT, DODATKOWA POMOC PRZEDMEDYCZNA ORAZ AUTOMATYTCZNA DEFIBLIRACJA ZEWNĘTRZNA (AED)

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy.

 • Standardowe środki ostrożności ratującego
 • RKO - Dorosły/Dziecko/Niemowlę
 • AED - Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna
 • Przekładanie poszkodowanego
 • Pozycja boczna ustalona
 • Tamowanie krwotoków
 • Zadławienia - Dorosły/Dziecko/Niemowlę
 • Podstawowa ocena urazowa
 • Opatrywanie ran
 • Złamania i zwichnięcia - usztywnianie - kończyna górna i dolna
 • Nagłe Zachorowania

Kurs trwa 1 dzień.
Liczba osób w grupie: 6 - 12 w zalezności od liczby prowadzących. Jeden instruktor przypada na 6 osób.
Każdy uczestnik kursu otrzymuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętności. Certyfikat wydawany jest w formie ozdobnego dyplomu oraz plastikowej kraty (w języku angielskim). Certyfikat ważny jest 2 lata.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym w formie testu (30 pytań).


Zapytaj o cenę >>

PODSTAWOWY KURS PIERWSZEJ POMOCY Z RESUSCYTACJĄ KRĄŻENIOWO-ODDECHOWĄ OSOBY DOROSŁEJ I DZIECKA ORAZ DODATKOWĄ PIERWSZĄ POMOCĄ

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy.

 • Standardowe środki ostrożności ratującego
 • RKO - Dorosły/Dziecko (Pełny algorytm)
 • Przekładanie poszkodowanego
 • Pozycja boczna ustalona
 • Tamowanie krwotoków
 • Zadławienia - Dorosły
 • Opatrywanie ran
 • Złamania i zwichnięcia - usztywnianie - kończyna górna i dolna

Kurs trwa 4h.
Liczba osób w grupie: 12 - 24 w zalezności od liczby prowadzących. Jeden instruktor przypada na 12 osób.
Każdy uczestnik kursu otrzymuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętności. Certyfikat wydawany jest w formie ozdobnego dyplomu oraz plastikowej kraty (w języku angielskim). Certyfikat ważny jest 2 lata.


Zapytaj o cenę >>

PODSTAWOWY KURS PIERWSZEJ POMOCY Z RESUSCYTACJĄ KRĄŻENIOWO-ODDECHOWĄ OSOBY DOROSŁEJ

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy.

 • Standardowe środki ostrożności ratującego
 • RKO - Dorosły (Pełny algorytm)
 • Przekładanie poszkodowanego
 • Pozycja boczna ustalona
 • Tamowanie krwotoków
 • Zadławienia - Dorosły

Kurs trwa 4h.
Liczba osób w grupie: 12 - 24 w zalezności od liczby prowadzących. Jeden instruktor przypada na 12 osób.
Każdy uczestnik kursu otrzymuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętności. Certyfikat wydawany jest w formie ozdobnego dyplomu oraz plastikowej kraty (w języku angielskim). Certyfikat ważny jest 2 lata.


Zapytaj o cenę >>

PODSTAWOWY KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
Wartością podjętej edukacji jest nabycie podstawowych umiejętności w zakresie pierwszej i dodatkowej pomocy oraz zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu, pracy, ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych, a także nabycie podstawowych umiejętności ratowniczych.

 • Standardowe środki ostrożności ratującego
 • RKO (Pełny algorytm) * - w zależności od placówki oświatowej
 • Przekładanie poszkodowanego
 • Pozycja boczna ustalona
 • Tamowanie krwotoków
 • Zadławienia - Dorosły/Dzieko/Niemowlę
 • Opatrywanie ran
 • Złamania i zwichnięcia - usztywnianie - kończyna górna i dolna

Kurs trwa 4h.
Liczba osób w grupie: 12 - 24 w zalezności od liczby prowadzących. Jeden instruktor przypada na 12 osób.
Każdy uczestnik kursu otrzymuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętności. Certyfikat wydawany jest w formie ozdobnego dyplomu oraz plastikowej kraty (w języku angielskim). Certyfikat ważny jest 2 lata.


Zapytaj o cenę >>

Testy KPP


Testy KPP to aplikacja przygotowana dla osób przystępujących do teoretycznego egzaminu z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zadaniem aplikacji jest pomoc w przygotowaniu się do egzaminu teoretycznego. Wszystkie pytania zawarte w aplikacji są oparte na załączniku do Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 roku udostępnionym przez Centrum Egzaminów Medycznych. Ostatnia aktualizacja pytań: 21.06.2017 do wcześniejszej wersji pytań z dnia 24.11.2016.

 • jest całkowicie DARMOWA, NIE WYŚWIETLA REKLAM,
 • działa w trybie OFFLINE, a więc nie potrzebuje dostępu do internetu,
 • zawiera 239 pytań z 2017 roku (stan na 21.06.2017),
 • oferuje dwa moduły: NAUKA i EGZAMIN,
 • w module NAUKA prezentowane są wszystkie pytania, a poprawne odpowiedzi zaznaczane są w chwili wyboru odpowiedzi; możliwość przejrzenia listy odpowiedzi w podsumowaniu modułu,
 • w module EGZAMIN losowanych jest 30 pytań z dostępnej puli, a na koniec użytkownik może podejrzeć listę pytań ze swoimi zaznaczonymi, jak i poprawnymi odpowiedziami; ilość poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz czas rozwiązywania testu,
 • pozwala na wybór pytania, od którego chcemy rozpocząć moduł NAUKA,
 • pozwala na zapisanie stanu z modułu NAUKA i rozpoczęcia od niego przy kolejnym uruchomieniu,
 • działa w orientacji pionowej oraz poziomej,
 • dostępna na telefony i tablety.
Testy KPP Testy KPP

Skontaktuj się z nami

Paweł Wojnarowski IT

Brzączowice 407
32-410 Dobczyce
woj. małopolskie

NIP: 681-187-85-96

tel. 606 814 789
e-mail: pawel@wojnarowski.it, kursy@wojnarowski.it

@